Haber

Dumlupınar Üniversitesi KPSS 50 puanla işçi alıyor! Başvuru için son 6 gün…

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre Büro Çalışanı, Teknisyen, Şoför, Temel Bakım ve Aşçı kadrosuna işçi alacağını duyurdu. Başvuru kuralları ve tarihçesi ile ilgili merak edilen tüm detayları açıklayan üniversite, en az lise mezunu adayları ortadan kaldıracağını duyurdu. Ayrı ayrı başvuru yapacak adayların en az 50 KPSS puanına sahip olması gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHİ VE YÖNTEMİ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi işe alım başvuruları 22 Şubat 2023 ve 8 Mart 2023’ten itibarenbugüne kadar devam edecek.

adaylar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük İşçi Dairesi Tavşanlı Yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi / KütahyaGerekli belgeler ve başvuru formu ile birlikte adresteki İşçi Dairesi’ne şahsen başvurmaları gerekir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1- 2022 KPSS (B) set sınavı sonuç belgesi (Sorgulama kodu açık ve okunabilir olmalıdır.)

2- Başvuru formu (Üniversitemizin internet sitesinden temin edilecektir.) (fotoğraflı ve imzalı), (Yeterlik kodu ve unvan belirtilmelidir.)

3- Diploma / Süreksiz Mezuniyet Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilecektir, sorgulama kodu açık ve okunaklı olmalıdır.)

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi / TC Kimlik Kartı (açık ve okunaklı olmalıdır.)

5- Fotoğraf (1 Adet)

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7- İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet’ten Resmi kurum/memurluk seçeneği kullanılmalıdır.)

8- İstenilen yere ait ehliyet

9- Anons Görevlisi (Sürücü) SRC-2 Belgesi

10- Donatı İşçisi (Aşçı) ilanı için gerekli Belge veya Ustalık Belgesi

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından yoksun bırakılmamak.

3- Tercih edilecek pozisyona zıt şartlara sahip olmak.

4- Başvurularda yukarıda belirtilen özel kurallar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel kurallar aranır.

5- 2022 KPSS(B) küme sınavına girmiş olmak. Başvuru sırasında ilan şartlarına göre 2022 KPSS P93 Puanı veya 2022 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

6- Başvuranların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre “Bu şekilde çalıştırılanların hizmet akdi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle iş sözleşmelerinin kurumları tarafından feshedilmesi veya süresi içinde tek taraflı olarak sözleşmelerini feshetmeleri halinde; sözleşme süresi içinde, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar dışında, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe, kurumlar sözleşmeli personel kadrolarında çalıştırılamazlar”.

7- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen kabahatler, affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine aykırı hatalar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, suiistimal nedeniyle bir yıl ve üzeri hapis güven, dolandırıcılık, iflas etmemek, ihaleye fesat karıştırmak, ifaya fesat karıştırmak, kabahat veya kaçakçılıktan doğan mal varlığını aklamak.

8- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan kararların gizli kalması kaydıyla, görevini sürekli olarak yapmasına engel olacak akıl ve bedensel özüre bağlı bir engeli bulunmamak.

9- Yapılacak göreve uygun olarak mesai saatleri dışında ve hafta içi çalışma yapmamak. (tüm başlıklar için geçerlidir)

10- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık veya yaşlılık aylığı almamak.

11- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesine göre atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak; Araştırma sonucunun olumlu olması durumunda randevu verilecektir.

12- KPSS puanının yüksek olması tek başına size sözleşmeli işçi pozisyonuna yerleştirilme hakkı vermez. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartları taşımayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

14- Adaylar ilan edilen takımlardan sadece birine başvuru yapabilirler, birden fazla takıma başvuramazlar.

15- Sözleşmeli İşçi Çalıştırmaya İlişkin Esaslar Ek Unsur 6’ya göre “çalışma için aranan niteliklerden herhangi birine sahip olmadığının sonradan anlaşılması ve bu niteliklerini sonradan kaybetmesi” hâlinde hizmet sözleşmesi kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilir. istihdam için gerekli niteliklerden herhangi biri …”.

16- Çeşitli kararnamelerle kamu görevinden çıkarılmış olanlar başvuru yapamaz.

RESMİ DUYURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

basiskelehaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu