Haber

Anayasa Mahkemesi, kanunun içki satışı yasağını düzenleyen hükmünü reddetti.

Anayasa Mahkemesi, 22.00 ve 06.00 saatleri arasında alkol satışı yasağına aykırı hareket edenlerin cezalandırılmasını düzenleyen kanun kararının iptali talebini reddetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre CHP, 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Sektöründe Bazı Düzenlemelerin Yapılmasına Dair Kanun’un bazı kararlarının iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı.

Ayrıca kanunun alkollü içkilerin 22:00-06:00 saatleri arasında perakende satış yapılamayacağını düzenleyen ve “bu yasağı ihlal edenlere idari para cezası uygulanmasını” öngören kısmının da iptali istendi.

Dilekçede, idari para cezası yükünün bazı işyerlerinin kapanmasına, kaçak içki satışlarının artmasına, fabrikalarda kaçak içki üretimine neden olabileceği belirtilerek, bu durumun mülkiyet hakkı, çalışma ve sözleşme hürriyetini ihlal ettiği ve toplum sağlığını tehlikeye attığı iddia edildi.

“Yaratıcının insiyatifindedir”

İptal talebini görüşen Yargıtay, 22:00 ile 06:00 saatleri arasında alkol satışı yasağına aykırı hareket edenlerin cezalandırılmasını düzenleyen kanun kararını Anayasa’ya uygun buldu.

Gerekçede, hukuk devletinde ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerde olduğu gibi, kabahatler hukuku açısından Anayasa’ya bağlı kalmak kaydıyla, hangi fiillerin kabahat sayılacağı ve bunlara uygulanacak yaptırımın türü ve kapsamı gibi konularda kanun koyucunun takdir yetkisine sahip olduğu belirtildi.

Söz konusu kuralda idari para cezası verilmesini gerektiren fiilin de kabahat olduğu belirlendi.

Gerekçede, “Kuralla alkollü içkilerin perakende satışının 22:00-06:00 saatleri arasında yasaklanması ve bu yasağın ihlalinin idari para cezası olarak yaptırım altına alınması yasağın uygulanabilirliği sağlanmış, toplum düzeni ve genel sağlığın da korunması sağlanmıştır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 2. maddesine aykırı değildir. İptal isteminin reddedilmesi gerekir.” söylendi.

İptal edilen hüküm

Anayasa Mahkemesi ise bozuk ormanlık alanlarda fidanlık, bitki yetiştirme ve odun dışı orman alanlarından üretilen ürünlere yönelik tesisler kurulabileceğini öngören yasanın kararını anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Anayasa’nın 169. maddesinin birinci fıkrasında bozuk orman alanlarının tespiti için yasal düzenleme yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bozulmuş orman alanlarında bazı faaliyetlerin yapılmasına izin verilmesine rağmen, bozuk orman alanlarından ne anlaşılması gerektiğine dair herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı belirtildi.

besikduzu-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu